Eudoxia
Eudoxia, naam van twee romeinse keizerinnen:

(1) Aelia Eudoxia, dochter van het frankische stamhoofd Bauto en gemalin van keizer Arcadius (395), op wie zij grote invloed had. In 400 tot Augusta verheven, werd zij moeder van Theodosius II (401). E. was een strenggelovige christin en deed veel voor de kerk, maar raakte in conflict met Johannes Chrysostomus, de patriarch van Constantinopel, die werd afgezet en verbannen (404). E. stierf in hetzelfde jaar en werd begraven in de kerk van de heilige apostelen te Constantinopel.Lit. O. Seeck (PRE 6, 917-925). H. Leclercq (DAL 5, 69t 694).(2) Licinia Eudoxia, dochter van Theodosius II en Aelia Eudoxia, en gemalin (437) van Valentinianus III, die haar in 439 tot Augusta verhief. In 455 werd E. gedwongen te huwen met de moordenaar van haar gemaal, Petronius Maximus. Geiserik, die door haar te hulp geroepen zou zijn, landde bij Rome en voerde, nadat Maximus op de vlucht was gelyncht en Rome bezet en geplunderd was, E. met haar dochter naar Afrika. Na herhaalde diplomatieke stappen leverde hij haar in 462 uit aan de oostromeinse keizer Leo.Lit. O. Seeck (PRE 6, 925v). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen