Bauto


Flavius Bauto was een Frank, die in romeinse dienst snel opklom en onder keizer Gratianus (375-383) magister militum werd. Als heiden steunde hij de laatste opflakkeringen van het heidendom onder Gratianus en Valentinianus II. B. is een van de vele voorbeelden van Germanen die het in de vierde eeuw tot hoge posten in het rijk brachten. In 385 werd hij consul. Zijn dochter Eudoxia huwde met keizer Arcadius. B. stierf ca. 388. [Stolte]Keizers Rome Lijst van Namen