Attalus III

Attalus III Philometer Euergetes (ca. 170-133), zoon van Eumenes II. In 138 volgde hij zijn oom Attalus II op als koning. Zijn korte regering is vooral bekend geworden doordat hij bij testament het koninkrijk Pergamum (W.Turkije) aan Rome vermaakte. De motieven voor deze merkwaardige handelwijze zijn niet geheel duidelijk.
Lijst van Namen