Commius

Commius, Galliër uit de stam der Atrebates, in 57 vC door Caesar als koning van dezen aangesteld. C. gedroeg zich zo loyaal tegenover de Romeinen dat Caesar hem in 55 vC als diplomatiek agent naar Britannië zond om de bevolking voor het romeinse gezag te winnen. Als dank voor zijn - vruchteloos gebleven - pogingen verleende Caesar de Atrebaten privileges en aan C. de heerschappij over de naburige Morini. In 52 vC namen de Atrebaten evenwel onder leiding van C. deel aan de grote opstand der Galliërs. Nadat C. zich als laatste der opstandelingen aan Marcus Antonius had overgegeven op voorwaarde dat hij nooit meer een Romein onder ogen zou behoeven te komen, besloot hij zich in Britannië te vestigen, waar hij met enkele stamgenoten een klein rijk stichtte.


Lit. Caesar, De bello Gallico, boeken 4-8. - F. Münzer (PRE 4, 770v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen