Gallus

Gallus (letterlijk 'Galliër'), romeins cognomen, dat zowel tijdens de republiek als in de keizertijd veel voorkwam. Van deze familie verdienen Gaius Asinius Gallus, keizer Gaius Vibius Trebonianus Gallus, de jurist Manius Aquilius Gallus en de ambtenaar en dichter Gallus vermelding.


Lijst van Namen