Hasdrubal

Hasdrubal, carthaags veldheer in de strijd tegen Masinissa, door wie hij werd verslagen (150 vC). Na op grond van een romeins ultimatum uit Carthago verdreven te zijn, keerde hij bij het begin van de derde punische oorlog terug en organiseerde als opperbevelhebber eerst het verzet op het platteland (149). Tweemaal wist Hasdrubal de Romeinen terug te drijven, maar hij kon toch de ondergang van de stad niet afwenden. In 146 gaf hij zich over aan Scipio Aemilianus, die hem begenadigde. Zijn vrouw en kinderen verkozen de dood. Zelf stierf Hasdrubal in gevangenschap in Italië.


Lijst van Namen