L. Opimius

Lucius Opimius, romeins staatsman, dempte als praetor in 125 vC een opstand te Fregellae. Tijdens zijn consulaat (121) dreef hij als fel tegenstander van de hervormingspolitiek der Gracchen Gaius Gracchus en veel van diens aanhangers in de dood op grond van een senatus consultum ultimum, dat toen voor het eerst werd uitgevaardigd. Zijn vrijspraak in het proces hierover legaliseerde zijn opvatting over de onbeperkte bevoegdheden die zulk een senaatsbesluit zou verlenen. Toen hij als hoofd van de commissie die Numidië tussen Iugurtha en Adherbal had verdeeld, werd aangeklaagd wegens corruptie, ging hij in ballingschap (109). Cicero zag zijn graf in Dyrrhachium.


Lit. F. Münzer (PRE 18, 673-677). [A.J.Jansen]

Lijst van Namen