Porsenna

Lars Porsenna zou de naam zijn van een koning van het etruskische Clusium, die Rome trachtte te veroveren om de verdreven Tarquinii terug te voeren. De overlevering is zeer verward. In 507 vC zou hij inderdaad de stad ingenomen hebben, waarbij hij de Romeinen vernederende voorwaarden oplegde. Ook Latium viel in zijn handen. Een andere versie wil dat hij in 505 vC Rome van de Tarquinii bevrijdde, wat het einde van de hegemonie der Tarquinii over Etrurië beduidde. Elders weer verluidt dat de moed van de Romeinen hem tijdens het beleg tot vrede deed besluiten, waarbij zij gijzelaars stelden en gebied moesten afstaan.

De etruskische legende van Mastarna is wel de bron voor de opvatting dat P. over Rome heerste. P. en Mastarna zouden dan de romeinse en etruskische naam zijn voor dezelfde koning van Rome. Andere speculaties stellen Mastarna weer gelijk met Servius Tullius. Het lijkt niet uitgesloten dat P. een etruskische titel is, die door de Romeinen werd opgevat als de naam van een legeraanvoerder. Rome kende een standbeeld van P., wiens graf men in Clusium aanwees.


Lit. W. Ehlers (PRE 22, 315-322). - G. de Sanctis, Mastarna (Klio 2, 1902, 96-104). L. Pareti, Per la storia degli Etruschi. I. Clusini veteres e Clusini novi. Il Mastarna, P. e Servio Tullio (Studi etruschi 5, 1931, 147-161). F. Messerschmidt, Das Grabmal des P. Das neue Bild der Antike 2, Leipzig 1942, 53-63). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen