Gaius Silius

Gaius Silius, consul designatus in 47 en 48 nC, minnaar van keizer Claudius' derde gemalin Messalina. Omwille van Messalina, die een hartstochtelijke liefde had opgevat voor deze iuventutis Romanae pulcherrimus, scheidde hij van zijn vrouw Iunia Silana, om tijdens Claudius' verblijf in Ostia op hoogst onbeschaamde wijze zelfs een echtverbintenis met zijn geliefde aan te gaan. Door Narcissus verwittigd, liet de teruggekeerde keizer het hoogverraderlijke paar door praetorianen ter dood brengen (48).


Lit. Tacitus, Annales 11, 12-35. - A. Nagl (PRE 3A, 69-71). - J. Colin, Les vendanges dionysiaques et la légende de Messaline (Les Études Classiques 24, 1956, 25-39). [A. J. Janssen]Lijst van Namen