Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

Het Mausoleum van Augustus


kaart1. De Campus Martius was een groot, vlak terrein ten noorden van het Capitolium buiten het pomerium. Hier verzamelden de Romeinen zich om als soldaat te oefenen. Tegen het einde van de Republiek (27 v.C.) werd het zuidelijke deel bebouwd en Augustus en zijn helper Agrippa trokken veel gebouwen op ten nutte van het Romeinse volk. Hieronder was ook het Pantheon (een eeuw later herbouwd door Hadrianus) en de openbare Baden van Agrippa. Het Mausoleum van Augustus, het Ustrinum (crematorium), en de Ara Pacis (Altaar van de Vrede) werden in het noordelijke deel van de Campius Martius gebouwd, naast de hoofdweg naar het noorden, de Via Flaminia.

mausoleum2. Het Mausoleum van Augustus, hier gereconstrueerd, werd begonnen in 28 v.C., het jaar waarin Octavianus zijn triomftochten hield voor zijn overwinneningen over Cleopatra en andere buitenlandse vijanden. (Een jaar later kreeg hij de titel Augustus.) Het bestond uit een reeks stijgende concentrische cirkels beton met een bakstenen of marmeren buitenkant. Tussen de bovenste cirkels werden altijd-groene bomen geplant. De cirkelvormige grafkamer was in het centrum en vandaar stak een zuil omhoog waarop een bronzen standbeeld van Augustus stond. Twee Egyptische obelisken stonden bij de ingang, waarbij twee bronzen tabletten met daarop gegraveerd Augustus' Res Gestae zich bevonden. De diameter van het Mausoleum was ongeveer 88 meter en de hoogte (afgezien van het standbeeld) ongeveer 44 m. Rond het Mausoleum was een publiek park.

mausoleum3. In naam, omvang en doel leek het Mausoleum op de tombe van Mausolus, in Halicarnassus in Caria (Z.W.Klein-Azië), een van de Zeven Wereldwonderen van de oude wereld, dat was opgericht in 353 v.C. Deze reconstructie is gebaseerd op oude beschrijvingen.

luchtfoto4. Deze luchtfoto toont de ingang van het Mausoleum en de resten van de lagere cirkels. In het centrum is de basis van het kolossale standbeeld van Augustus.Vorige Kaart van Rome Rome Volgende