Pomerium

Pomerium, de sacrale en staatsrechtelijke grens van een romeinse stad of colonia, in het bijzonder van Rome zelf, waar haar verloop door paaltjes met de letter P was aangegeven. Uitgangspunt is daarbij de vore die bij de stichting van een stad ritu Etrusco wordt getrokken, waarna zij verder o.m. met een ommuring wordt uitgebouwd. Reeds de oude Romeinen gaven uiteenlopende etymologieën van het ook thans nog omstreden woord (pone-murum, post-moerium, pro-murium).

Het p. zou oorspronkelijk een achter de stadsmuur gelegen strook grond, later een ruimte aan beide zijden daarvan geweest zijn, die onbebouwd moest blijven. Verdedigingswerken en terreingesteldheid veroorzaakten afwijkingen van de oorspronkelijke muurlijn. Met de uitbreiding van de stad werd het p. van Rome herhaaldelijk verlegd. In 510 vC werd het met een mijl in de omtrek uitgebreid; latere uitbreidingen zijn o.a. van Sulla, Claudius en Vespasianus.

Het p. vormde de scheidslijn tussen het imperium domi en militiae en was de grens voor de auspicia urbana, die slechts door een fictie en bij bijzondere plechtigheden ook daarbuiten konden worden gehouden. Voor magistraten als de volkstribuun diende het als rechtsgrens voor hun stedelijke bevoegdheid. Binnen het p. mocht niemand begraven worden en was tot in de tweede punische oorlog voor vreemde goden geen plaats.

Anderzijds kon het volle imperium slechts buiten het p. worden uitgeoefend; daarbinnen immers gold de provocatio. Dragers van het imperium mochten, bv. voor een triomf, het p. slechts overschrijden na bijzondere toestemming van de senaat, waarbij de lictoren de bijlen uit de roeden dienden te verwijderen. In 23 vC ontving Augustus echter het imperium proconsulare voor het leven met de bepaling dat hij dit niet zou verliezen door het p. te overschrijden. Wegens hun militaire oorsprong vergaderden de comitia centuriata buiten het p., meestal op het Marsveld. Uit analoge overwegingen hielden de censores daar ooit de census en besloten zij er hun lustrum.


Lit. A. von Blumenthal (PRE 21, 1867-1876). - C. Detlefsen, Das P. Roms und die Grenzen Italiens (Hermes 21, 1886, 497-562). O. Karlowa, Intra pomoerium et extra pomoerium (Festgabe dei juristischen Fakultät der Universität Heidelberg 1896, 47-100). J. H. Oliver, The Augustan P. (Memoirs of the American Academy in Rome 10, 1932, 145-182). M. Labrousse, Le p. de la Rome imipériale. Notes de topographie romaine (Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome 54, 1937, 165-199). [A. J. Janssen]


Register