Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

De Via AppiaDe Via Appia is aangelegd in 312 v.C. door de Romeinse censor Appius Claudius om Rome met Formiae te verbinden. In 295 werd de weg doorgetrokken naar Capua in Campania. In de 3e eeuw vC liep hij door tot Brindisi in de hak van Italië. De Via Appia begon bij het Circus Maximus. De weg liep langs de Thermen van Caracalla en kruiste de Via Latina. Omdat het bij wet verboden was de doden te begraven binnen de stadsmuren, werden langs de wegen die van het centrum af liepen in de loop der eeuwen geleidelijk veel grafmonumenten gebouwd. Processies vonden buiten de muren plaats als er een lijkverbranding was. Was de overledene een patriciër, dan namen niet alleen de nog in leven zijnde familieleden deel aan de processie, maar ook de voorouders (gespeeld door acteurs met maskers die leken op de gezichten van die voorouders).


Er volgden mannen die voorstellingen droegen van wat de overledene in zijn leven had gedaan, en uiteindelijk de Dood zelf, zijn gezicht onbedekt, die in een draagkoets zat. Het was niet alleen een heilige plicht de doden te begraven,- er was ook een sterke behoefte de herinnering aan de overledene levend te houden met enorme bouwwerken op plekken waar veel mensen ze konden zien: langs de wegen. De familiegraven, zoals dat van de Scipiones in het republikeinse tijdperk, leken soms op echte huizen en hadden geschilderde decoraties. Ze konden echter ook een andere vorm hebben, zoals die van een tumulus of een piramide. Ook de minder welvarenden konden zich bij leven van een plaatsje verzekeren in een groot collectief graf, dat in de muren talloze nissen voor urnen had, waardoor deze graven columbaria (duiventillen) werden genoemd.

Het belangrijkste monument aan de Via Appia is het Mausoleum van Caecilia Metella. Het dateert uit de laatste decaden van de Republiek. Hier lag Caecilia Metella begraven, dochter van Q. Caecilius Metellus (consul 69) en getrouwd met een zoon van Crassus (uit het 1e triumviraat met Caesar en Pompeius).


Vorige Kaart van Rome Rome Volgende