Abjathar

Abjathar (hebreeuws 'ebjātār: vader [God] geeft overvloed), zoon van de hogepriester Achimelech, tijdens David naast Zadok opperpriester in Jeruzalem (2Sm 20,25), loyaal tijdens de opstand van Absalom, maar wegens zijn rol in de samenzwering van Adonia door Salomo verbannen naar Anatoth (1 Kg 2,26v). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen