Felix

(1) Felix, bisschop van Rome (269-274). Slechts weinig is van hem bekend. Een brief van hem aan de synode van Antiochië, die Paulus van Samosata afzette, is verloren gegaan. F. werd in de Callixtuscatacombe bijgezet.


(2) Felix van Nola, belijder, waarschijnlijk gefolterd tijdens de vervolging van Decius (ca. 250). Paulinus van Nola schreef sedert 394 ieder jaar op F.' feestdag (14 jan.) een Carmen Natalicium (14 in totaal: CSEL 29 en 30) en liet twee basilica's op diens graf oprichten.


Lit. R. C. Goldschmidt, Paulin's Churches at Nota (Amsterdam 1940). [Bartelink]


(3) Zie Minucius Felix.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen