Marcus

Marcus, 18 januari - 7 oktober 336 (als heilige vereerd).

Tijdens zijn uitzonderlijk korte ponfificaat zag Marcus het tij sterk keren tegen de orthodoxe leer van het concilie van Nicea (325) over de godheid van Jezus Christus. Hoewel keizer Constantijn een krachtig verdediger was geweest van de besluiten van het concilie tegen het arianisme ( dat leerde dat Jezus alleen de grootste van alle schepselen was, maar niet gelijk aan God), zwabberde hij onder invloed van zijn halfzuster Constantia. Enkele maanden voor de verkiezing van Marcus werd Athanasius (gest. 373) door het concilie van Tyrus afgezet als bisschop van Alexandrië en gedwongen in ballingschap te gaan in de stad Trier. Tegelijkertijd werden ook andere orthodoxe bisschoppen afgezet. Arius zelf zou zijn gerehabiliteerd als hij niet plotseling was gestorven. Er bestaat echter geen aanwijzing dat paus Marcus enige rol heeft gespeeld in deze ontwikkelingen of de onmiddellijke nasleep daarvan. Gezegd wordt dat hij in Rome twee kerken heeft gebouwd en dat hij heeft bepaald dat de bisschop van Ostia (een naburig bisdom van Rome) de eerste van de drie bisschoppen moest zijn die de bisschopswijding toedienen aan een nieuwe bisschop van Rome. Tegenwoordig draagt de deken van het college van kardinalen de eretitel bisschop van Ostia. Marcus werd begraven op het kerkhof van Balbina aan de Via Ardeatina in een basiliek die waarschijnlijk onder zijn leiding werd gebouwd. Feestdag: 7 oktober.


Pausen AfkortingenLijst van Namen