Melitius

Melitius, naam van twee bisschoppen uit de oude oostelijke kerk.

(1) Melitius, bisschop van Antiochië (360-381), voordien van Sebaste. Hij werd in 360 door keizer Constantius in ballingschap gezonden, verder nog tweemaal onder keizer Valens. In 381 presideerde hij het concilie van Constantinopel. Met zijn naam is een schisma verbonden: in 362 werd te Antiochië een tegenbisschop Paulinus gekozen. Eerst enkele jaren na de dood van M. loste het schisma zich op.


Lit. E. Amann (DTC 10, 520-531). - F. Cavallera, Le schisme d'Antioche (Paris 1905). G. Bardy, Le Concile d'Antioche: 379 (RB 45, 1933, 196-213).


(2) Melitius, bisschop van Lycopolis in Egypte, veroorzaakte een langdurig schisma door zich te verzetten tegen de door hem als te weinig streng beschouwde voorwaarden die bisschop Petrus van Alexandrië (ca. 306) de tijdens de diocletiaanse vervolging gevallenen stelde om weër in de kerk te worden opgenomen. M. werd geëxcommuniceerd, maar ging naderhand toch zelf over tot het wijden van geestelijken. Tijdens het concilie van Nicea (325) werd bepaald dat de melitiaanse geestelijkheid in functie mocht blijven maar ondergeschikt zou zijn aan de bisschop van Alexandrië. M. mocht zijn bisschopstitel behouden zonder een zetel te bezetten. In 328 kwam het echter tot een nieuw schisma. Eeuwenlang hebben groeperingen Melitiani zich gehandhaafd.


Lit. E. Amann (DTC 10, 531-536). [Bartelink]


Lijst van Namen