Sixtus

Sixtus (oorspronkelijke vorm Xystus, Ξυστός), naam van drie bisschoppen van Rome.

(1) Sixtus I zou volgens oude traditie als zesde opvolger van Petrus van ca. 116 tot ca. 125 bisschop van Rome geweest zijn. Hij zou als martelaar zijn gestorven. Zijn feestdag valt op 6 april. Hiernaast een mozaïek uit de San Apollonare Nuovo in Ravenna (6e eeuw nC).


Lit. E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste (Berlin 1926).


(2) Sixtus II, bisschop van Rome van 257 tot 258; hij stierf als martelaar. Waarschijnlijk heeft hij een werk over de ketterdoop geschreven. Op grond van klankovereenkomst werd zijn naam door sommigen ten onrechte in verband gebracht met de latijnse vertaling van de spreukenverzameling van Sextus. Een dergelijke identificatie werd reeds door Hieronymus afgewezen.


Lit. ASS Aug. 2 (1751) 124-142. - M. Combet-Famoux (DAL 15, 1501-1515). - V. L. Kennedy, The Saints of the Canon of the Mass (Rome 1938) 60v, 117v.


(3) Sixtus III, bisschop van Rome van 432 tot 440. Aanvankelijk was S. een voorstander, naderhand echter een overtuigd tegenstander van Pelagius (Augustinus, Epistulae 191 en 194). Zeven brieven zijn van hem bewaard gebleven; enkele geschriften zijn hem ten onrechte toegeschreven. S. is ook als bouwheer bekend: hij liet de Laurentiusbasiliek bouwen, de Santa Maria Maggiore en het baptisterium in het Lateraan.


Lit. Uitgaven: MPL 50, 583-618. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum (Strassburg/Berlin 1914) 1,1,7, 143-145; 1, 2, 107-110 (5 brieven). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen