Nahum

Nahum (hebreeuws nahum: misschien een afgekorte naam met als stam het werkwoord voor 'troosten') is een der kleine profeten, over wie geen biografische gegevens bekend zijn. Het naar hem genoemde bijbelboek bevat een godsspraak over Ninive. Levendig wordt de ondergang van de hoofdstad der assyrische onderdrukkers beschreven. De toon van de profetie, ingedeeld in 3 hoofdstukken, is die van met leedvermaak vermengde blijdschap en dankbaarheid over de val van de tiran. N. leefde vermoedelijk in de periode van Josia, einde 7e eeuw vC. In grot 4 van Qumran is een fragment van N. (2,1-12) gevonden, voorzien van een actualiserende commentaar, waarin de naam Demetrius voorkomt, waarbij het onzeker is of Demetrius I dan wel III bedoeld is.Lit. Commentaren: F. Nötscher (Würzburg 1948). J. M. Powis Smith³ (Edinburgh 1948). D. Deden (Roermond 1953). Th. H. Robinson² (Tübingen 1954). W. A. Maier (St. Louis 1958). C. A. Keller (Neuchâtel 1971). - R. Tournay, Le psaume de N. (RB 65, 1958, 328-335). Wat betreft de N.tekst van Qumran: A. S. van der Woude, Bijbelcommentaren en Bijbelse verhalen (Amsterdam 1958) 17-19, 55-58. [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen