Kamose

Kamose, laatste koning van de 17e egyptische dynastie, die bijgevolg vóór 1580 vC regeerde. Zijn graf wordt vermeld in P. Abbott, proces-verbaal over grafroverijen onder Ramses IX; het werd door de onderzoeksrechters bezocht en nog intact bevonden. Zijn vader en voorganger Sekenenrê bond vermoedelijk de open strijd met de Hyksos aan. Het in 1908 gevonden Carnarvon Tablet no 1, een hiëratische kopie van een stèle waarvan twee fragmenten in 1932 en 1935 te Karnak in de 3e pyloon ontdekt werden, verhaalt hoe K., tegen de wil in van zijn hovelingen, besluit de Hyksos-heerser aan te vallen en hoe hij deze nabij Hermupolis een zware nederlaag toebrengt (ANET 232-233). Een andere stèle van K., die in 1954 in het eerste hof van de Amonstempel te Karnak aan het licht kwam, verhaalt uitvoerig hoe hij Apopi verder bestrijdt tot in zijn hoofdstad Avaris. De bevrijding van het land werd voltooid door K.'s broer en opvolger Ahmosis.


Lit. Drioton/Vandier 4296-300. A. H. Gardiner, The Defeat of the Hyksos by Kamòse. The Carnarvon Tablet no. 1 (JEA 3, 1916, 95-110): vertaling: B. Gunn/A. H. Gardiner (JEA 5, 1918, 45-47). P. Lacau, Une stèle du roi 1939, 245-271). M. Hammad, Découverte d'une stèle du roi Kamose (Chron. d'Ég. 30, 1955, 198-208). P. Montet, La stèle du roi Kamose (CRAIBL 1956, 112-120). T. Säve-Söderbergh, The Nubian Kingdom of the Second Intermediate Period (Kush 4, 1956, 54-61). [Vergote]


Lijst van Koningen