Sekenenre-Taa

Sekenenre-Taa, voorlaatste koning van de 17e egyptische dynastie, die in Thebe regeerde terwijl een Hyksoskoning genaamd Apopi (Apophis) (15e dynastie) meester was in de Delta. Een fragment van een novelle, in papyrus-Sallier I bewaard, verhaalt hoe laatstgenoemde met S. twist zoekt. Zijn graf wordt vermeld in papyrus-Abbott, een proces-verbaal over grafroverijen onder Ramses IX, en op grond hiervan heeft H. E. Winlock getracht het bij benadering te localiseren aan de voet van de Dra Abu'n Nagaheuvel.

Onder de 21e dynastie werd zijn mummie (foto links) naar de cachette van Deir el-Bahri overgebracht en sinds 1881 berust zij in het Museum te Kairo. De zware wonden die zij aan hoofd en hals draagt heeft sommigen, onder wie Winlock, doen vermoeden dat S. vóór zijn opvolger Kamose de open strijd tegen de Hyksos heeft ingezet en op het slagveld gesneuveld is. Daarvoor ontbreken evenwel bewijzen.


Lit. Drioton/Vandier 296-299, 321, 330 (over het eventuele bestaan van twee koningen S.). A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 163v. G. Lefebvre, Romans et contes de l'Éypte pharaonique (Paris 1949) 131-136. H. E. Winlock, The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes (New York 1947) 105, 149. H. Stock, Studien zur Geschichte und Archäologie der 13. bis 17. Dynastie Ägyptens (Ägyptologische Forschungen 12, Glückstadt 1942). [Vergote]


Lijst van Koningen