Mycerinus

beeldMycerinus, vorm die afkomstig is van het griekse, aan Herodotus ontleende Μυκερῖνος en van de egyptische naam Mn-k3.w-R', 'Blijvend zijn de ka's van Re', die bij Manetho Μενχέρης luidt. Van deze koning van de 4e dynastie is niet veel meer bekend dan dat hij de kleinste van de drie piramiden van Gizah bouwde. Hij volgde Chephren op (ca. 2560 vC), maar volgens een rotsinscriptie uit Wadi Hammamat zouden tussen beiden Djedef-l-ior en Baefre elk een korte tijd geregeerd hebben. Bij opgravingen in zijn dodentempel werden door G. Reisner merkwaardige beelden van M. ontdekt (zie bv. ANEP 378). Zijn opvolger is Sjepseskaf.


Lit. G. A. Reisner, Mycerinus (Cambridge Mass. 1931). [Vergote]


Lijst van Koningen