Teti

kopTeti, eerste koning van de 6e egyptische dynastie. Zijn verhouding tot zijn voorganger Unas is onbekend. Volgens Manetho regeerde hij 30 jaar en werd door zijn lijfwacht om het leven gebracht. Van T. is alleen een decreet bewaard, waardoor hij aan de priesterschap van Abydus vrijstelling van vroondiensten verleent. Uit de graven die de gouwvorsten en ambtenaren voor zich aanleggen blijkt dat zij zich een grotere macht en welstand toeëigenen en in zekere mate met de vorst willen wedijveren. Zijn piramide, van piramideteksten voorzien, ligt in Noord-Sakkara.

Onder de dichtbij gelegen mastaba's behoren die van zijn viziers Kagemni en Mereruka tot de merkwaardigste van deze necropool. In de nabijheid bevinden zich ook de kleine piramiden van zijn echtgenoten Chuit en Iput, de moeder van Pepi I, die T. opvolgde, vermoedelijk na een korte tussenregering van Userkarë.Lit. Drioton/Vandier 230-234, 643. A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 91-93. Porter/Moss 3. [Vergote]


Lijst van Koningen