Pepi

Pepi, naam van twee egyptische koningen van de 6e dynastie.

buste Pepi I(1) Merirē Pepi I was de opvolger van Userkare en Teti. Volgens Manetho regeerde hij 53 jaar. Hij liet over het hele land vele bouwwerken uitvoeren en aan de naam van zijn piramide te Sakkara (foto rechts) werd later die van de hoofdstad Memphis ontleend. Een merkwaardig koperen standbeeld van hem in het Museum te Kairo stamt uit Hieraconpolis. P. huwde, vermoedelijk achtereenvolgens, twee dochters van een erfprins van Abydus. De oudste schonk hem zijn eerste opvolger, Merenrē, die slechts een zestal jaren regeerde, de jongste zijn tweede opvolger, Pepi II. De voornaamste feiten uit zijn regering zijn ons bekend dank zij de autobiografische inscriptie uit het graf van zijn hoge ambtenaar Uni, te Abydus. Deze trad als onderzoeksrechter op in een samenzwering van de harem, waarin de koningin betrokken was; hij lichtte een machtig leger voor een expeditie tegen de nomaden in het noorden van de Sinaï en werd vijfmaal tegen hen uitgezonden om hun opstand te onderdrukken; daarna moest hij ook een oproer in Zuid-Palestina bedwingen.


beeld(2) Neferkarē Pepi II was een kind van zes jaar toen hij zijn halfbroer op de troon opvolgde. Over zijn meer dan 90-jarige regering (Manetho) is weinig bekend. Een novelle uit de 18e dynastie, in de geest van de sensatieverhalen bij Herodotus, schrijft hem homosexuele betrekkingen toe met een van zijn generaals (zie G. Posener, Le conte de Neferkare et du général Siséné, Revue d'Égyptologie 11, 1957, 119-137). Zoals onder zijn voorganger ondernamen de nomarchen van Aswàn, en onder hen voornamelijk Harchuf, Pepinacht en Sabni, handels- en ontdekkingsreizen in Nubië, doch deze wisselden soms af met strafexpedities tegen de Nubiërs of tegen de Aziaten. Ook naar Byblos en Punt werden expedities ondernomen. P. II heeft zijn piramide in Zuid-Sakkara. De verzwakking van het koninklijk gezag, veroorzaakt door de hoge leeftijd van de vorst, gaf aanleiding tot moeilijkheden bij de troonopvolging.

Hiernaast is de moeder van Pepi II te zien met op haar schoot de volwassen (!) Pepi II. (beeld ca. 2270 vC Sakkara)


Lit. Drioton/Vandier 205-210, 643v. A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 93-102. Voor de inscripties: Breasted ARE § 306-315, 344-374. [Vergote]


Lijst van Koningen