Mnevis

Mnevis (van grieks Μνηυις, Μνευις, transcriptie van egyptisch mr-wr 'grote gevechtsstier'), naam van de heilige zwarte stier van Heliopolis, waar hij de bemiddelaar van Atum en de heraut van Re genoemd werd. Zijn leven en cultus verliepen hier op dezelfde wijze als die van Apis te Memphis en Buchis te Hermonthis. Er zijn evenwel slechts twee individuele graven van M.-stieren, uit de tijd van Ramses II en VII, ten noorden van Heliopolis gevonden. M. genoot zelfs te el-Amarna een zekere verering en er was een begraafplaats voor hem voorzien.


Ptolemaeus IV (rechts) brengt broden en bloemen naar Horus. Mnevis staat voor hem, die Horus vraagt van de broden te eten (Offerzaal van de Horustemepel in Edfu, ca 215 vC).


Lit. RÄR 468-470. - E. Otto, Beiträge zur Geschichte der Stierkulte in Ägypten (Unters. z. Gesch. u. Alt.-K. Äg. 13; Leipzig 1938). [Vergote]


Lijst van Goden