Montu

tekeningMontu, egyptische god (Mntw), heer van Hermonthis, de oudste metropool van de 4e opperegyptische W3s.t-gouw. M. wordt als mens met valkenkop afgebeeld. Als krijgsgod schenkt hij aan de koning de overwinning, hij bevecht de vijanden van de goden en verslaat de tegenstrevers van Re. Zijn heilig dier is de Buchis-stier. Hij werd vereenzelvigd met de valkgod Horus en op verschillende manieren verbonden met de zonnegod.

Nadat de koningen Mentuhotep van de 11e dynastie, wier beschermheer hij is, Thebe gesticht hadden, werd M. meer en meer door Amon, de god van de nieuwe metropool, verdrongen. Hij bleef evenwel het hoofd van de enneade van Thebe, die in feite 15 goden telde (Negental). Van de tempels die hem toegewijd waren heeft die van Medamud de meeste informatie over zijn cultus verschaft.


Lit. RÄR 475-479. F. Bisson de la Rocque e.a., Rapport sur les fouilles de Médamoud (Fouilles de l'inst. franç. d'Archéol. or., Le Caire 3, 1926-13, 1936). Id., Tôd (ib. 17, 1937). Id., Le trésor de Tod (CdE 12, 1937, 20-26). G. Legrain, Notes sur le dieu Montou (Bull. Inst. franç. d'Archéol. or. 12, 1916, 75-124). F. Bisson de la Rocque, id. (ib. 40, 1941, 1-49). [Vergote]


Lijst van Goden