Atlantis

Atlantis (Ἀτλαντίς), geografische naam van:

(1) Atlantis, de Atlantische Oceaan, het eerst door Herodotus (1, 203) zo genoemd.

(2) Atlantis, groot eiland dat volgens een oude griekse traditie in de Atlantische Oceaan gelegen zou hebben en verzonken zou zijn. Het uitvoerigste relaas over het werelddeel vinden we in Plato's dialogen Timaeus en Critias, waarin Critias beweert een verhaal weer te geven van Solon, die zijn gegevens tijdens zijn bezoek aan Egypte gekregen zou hebben van een priester uit Saïs. Volgens deze bron was A. groter dan Azië en Afrika samen, door de natuur rijk gezegend en in het bezit van een hoge beschaving; het werd bestuurd door tien koningen (Atlas) die ca. 9000 jaar vóór Solon hun heerschappij uitbreidden over West-Europa en Afrika; deze expansie van A. werd echter als straf voor het zedenverval onder de Atlantiden door de Atheners gestuit; tenslotte werd het hele eiland samen met het atheense leger door de Oceaan verzwolgen. Het is onmogelijk uit te maken in hoeverre deze sage op bepaalde historische feiten berust of op de fantasie van Plato; reeds in de Oudheid waren de meningen hierover verdeeld. Zeker is dat tot in de moderne tijd de vraag naar de realiteit van A. velen heeft geïntrigeerd. In de middeleeuwse literatuur treffen we allerhande wonderlijke verhalen over verre paradijselijke eilanden aan, die zeker voor een deel op Plato's relaas teruggaan. Sinds de 15e eeuw zijn vele pogingen ondernomen om A. te localiseren of resten ervan met bestaande eilanden te identificeren, uiteraard zonder enig succes. De A.-sage bij Plato is hierom het meest interessant dat zij een van de oudste voorbeelden van het genre der utopistische literatuur vormt.


Lit. Plato, Timaeus 24 D - 25 D en Critias 112 E -121 C. H. Berger (PRE 2, 2116-2118). - R. Devigne, Un continent disparu, l'Atlantide (Paris 1921). P. Couissin, L'Atlantide de Platon et les origines de la civilisation (Aix-en-Provence 1928), A. Bessmertny, Das Atlantis-Rätsel, Geschichte und Erklärung der Atlantis-Hypothesen (Leipzig 1932). J. Bidez, L'Atlantide (Bull. Acad. Roy. de Belgique 1934, 101-126). E. Gegenschatz, Platons Atlantis (Zürich 1943). [Nuchelmans]


Kaart