Cananefates

kaartCananefates, germaans volk in Zuid-Holland, van dezelfde afkomst als de Bataven (Tacitus, Historiae 4,15), dus evenals dezen een afdeling van de Chatti. De Chatti waren nauw met de Bataven verbonden en hadden dezelfde hoge militaire kwaliteiten; aan het romeinse leger leverden zij cohortes en een ala, die al in 28 nC wordt vermeld in de strijd tegen de Friezen. Zij vormden een afzonderlijke civitas, waarvan de hoofdstad Forum Hadriani zeer waarschijnlijk bij Voorburg (Z.-H.) lag en de rang van municipium had. Bij de Cananefates begon de grote opstand van 69-70. Tot hun aanvoerder kozen zij toen Brinno door hem op het schild te heffen. De naam van de stam wordt in verschillende vormen vermeld: C., Cannanefates, Cannenefates, Caninefates enz. Op de mijlpaal van Rijswijk, een officieel document, staat Cananefates. Dat hun naam in Kennemerland voortleeft, is niet waarschijnlijk, daar zij volgens Plinius maior (Naturalis historia 4, 101) op de Insula Batavorum woonden en niet ten noorden van de Oude Rijn.[Stolte]


Kaart