Colonia Traiana

reconstructieColonia Traiana, romeinse stad op de linker oever van de Rijn in het gebied van de germaanse stam der Cugerni, gelegen ten noorden van het huidige Xanten (Vetera). Door keizer Traianus werd op de plaats van een inheemse nederzetting die hier was ontstaan, een colonia gesticht onder de naam Colonia Ulpia Traiana (ca. 100 nC). Van de inheemse nederzetting kennen we de naam niet (Oppidum Cugernorum?). De stad, een rechthoekig trapezium met de schuine zijde langs de Rijn, was omringd door een muur en een gracht. Tot het territorium van C.T. behoorde behalve het gebied van de Cugerni ook dat der Baetasii. Na de zware tijden van de invallen der Franken in de 3e eeuw nC bestond de stad voort in de 4e eeuw; in die tijd waren er nog belangrijke gebouwen in gebruik. In het midden der 5e eeuw werd C.T. verlaten en daar er later geen nederzetting van enige betekenis op haar grondgebied ontstond, is zij een van de belangrijkste opgravingsobjecten van het gehele Rijnland (resten van de omwalling, van een amfitheater, theater, thermen enz.).

Ten zuiden van C.T. lag een van de grootste grafvelden der colonia. Een van de graven werd in de vroege middeleeuwen voor het graf van de H. Victor gehouden, de vele andere graven voor die van zijn makkers in het thebaanse legioen. Zij zouden onder Diocletianus de marteldood zijn gestorven. Men noemde de plaats Ad Sanctos; hieruit is de latere stad Xanten ontstaan.


Lit. H. von Petrikovits, Die Ausgrabungen in der C.T. bei Xanten (Bonner Jahrbücher 152, 1952, 41-161). A. Pompen, St. Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland (Roermond 1955). H. Hinz/H. Borger, Bericht über die Ausgrabungen in der C.T. (ib. 161, 1961, 343-448). H. von Petrikovits, Das römische Rheinland. Archäologische Forschungen seit 1945 (Köln 1960). H. Hinz, Xanten zur Römerzeitz (Xanten 1963). H. Borger, Xanten. Entstehung und Geschichte eines niederrheinischen Stiftes (1966). [Stolte]


Kaart