Emporiae

kaartEmporiae (Ἐμπόριον), belangrijke antieke handelsstad op de oostkust van Spanje, gelegen ca. 125 km ten noordoosten van Barcelona (Barcino) aan de Golf van Rosas; thans Ampurias. Het oudste gedeelte van E., de z.g. Palaiapolis op het eilandje (thans schiereiland) San Martin, werd door griekse kolonisten uit Massilia gesticht in het begin van de 6e eeuw vC. Ca. 500 vC ontstond op de tegenoverliggende kust de stadswijk Neapolis. Tussen de oude en de nieuwe stad bevond zich de haven. Ten westen van beide stadskernen verrees de inheemse nederzetting Indike, die in 45 vC door Caesar tot een romeinse colonia werd verheven.

E., dat sinds de tweede punische oorlog bondgenoot van Rome was, diende in de 2e en 1e eeuw vC als operatiebasis voor de romeinse expedities in Spanje. De stad leidde een welvarend bestaan tot ca. 265 nC, toen ze door de Franken verwoest werd. Daarna speelde ze nog een bescheiden rol als bisschopszetel, tot aan de inval van de Arabieren, die haar einde betekende.

beeld E. is sinds het begin van deze eeuw het voorwerp geweest van intensieve opgravingen. Deze hebben uitgestrekte necropolen, het grondplan van Neapolis, de muren van de romeinse colonia, resten van een amfitheater en van vele andere gebouwen aan het licht gebracht, benevens talloze antieke kunstwerken, o.a. een groot Asclepius-beeld uit de 4e eeuw vC, dat zich thans in het archeologisch museum van Barcelona bevindt.


Lit. Hübner (PRE 5, 2527-2530). R. Grosse (PRE, Suppl. 9, 1962, 34-36). A. Garcia y Bellido (EAA 1, 328-330). - M. Almagro Basch, Ampurias, Guia de las excavaciones (Barcelona 1943). Id., Las fuentes escritas referentes a Ampurias (ib. 1951). Id., Ampurias. Historia de la ciudad y guia de las excavaciones (ib. 1951). Id., Las inscripciones ampuritanas griegas, ibericas y latinas (ib. 1952). Id., Las necropolis de Ampurias 1-2 (ib. 1953-1955). Tijdschrift: Ampurias (Barcelona 1939vv). [Nuchelmans]


Kaart