Istria

Istria (Ἰστρία) of Histria, toponiem:

(1) Istria of Istrus (Ἴστρος), kolonie van Milete, gelegen aan de westkust van de Zwarte Zee op een kaap ten zuiden van de Donaudelta, ca. 50 km ten noorden van Tomi (Constantza). Gesticht in de 7e eeuw vC, werd I. spoedig een belangrijk handelscentrum en bleef dat ondanks vele wederwaardigheden tot in de 2e eeuw vC. Vooral van de plundertochten van Burebistas had de stad veel te lijden; de verzanding van de haven maakte definitief een einde aan haar welvaart.

Roemeense opgravingen hebben vooral sinds 1948 belangrijke resten van I. aan het licht gebracht: muren, tempels, necropolen, beeldhouwwerk, inscripties, munten enz. Op de Peutinger kaart (foto rechts: in het midden) staat voor I. Histriopoli.


Lit. G. Bordenache (EAA 4, 43-45). Histria, Monografie archeologica (Boekarest 1954). E. Conduzachi, Istrija (ib. 1962; russisch). - Opgravingsverslagen in de tijdschriften Dacia (2, 1925vv) en Studi Cercetari Istorie Vecie (1, 1950vv)


Kaart


kaart(2) Istria, het schiereiland Istrië in het noorden van de Adriatische Zee. In 221 vC raakten de bewoners van I., die beruchte zeerovers waren, in conflict met de Romeinen omdat ze een graantransport hadden gekaapt, in 181 omdat ze zich verzetten tegen de stichting van Aquileia, waarna ze in 178/177 aan het romeinse gezag onderworpen werden. Het gebied werd echter pas grondiger geromaniseerd nadat het in 42 vC met Venetia tot de regio X van Italië verenigd was. De belangrijkste stad van I. was Pola.


Lit. J. Weiss (PRE 8, 2111-2116). A. Gnirs, I. praeromana (Karlsbad 1925). [Nuchelmans]


Kaart