Leuctra

kaartLeuctra (τὰ Λεῦκτρα), naam van een vlak terrein in het bronnengebied van de Asopus in Zuid-Boeotië, dicht bij het huidige dorp Parapoungia, behorend tot het stadsgebied van het antieke Thespiae. In 371 vC bracht Epaminondas van Thebe de Spartanen hier een opvallende nederlaag toe, die een kortstondige hegemonie van Thebe in Griekenland inluidde. Zijn succes dankte Epaminondas aan de taktiek van de z.g. schuine falanx; door een zwaar overwicht te geven aan zijn linkervleugel doorbrak hij de evenwichtstoestand waarop anders de traditionele symmetrische opstelling van beide partijen uitliep.

monument
De plaats van de slag komt waarschijnlijk overeen met die van het (nu gerestaureerde) monument, dat in 1839 is ontdekt door Ulrichs. Het is niet aannemelijk dat er in 371 vC een dorp lag.


Lit. Xenophon, Hellenica 6, 4. Plutarchus, Leven van Pelopidas 20-23. - J. Wolters in J. Kromayer/G. Veith, Antike Schlachtfelder 4 (Berlin 1924-1931) 290-316. A. K. Orlandos, Τὸ ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείαατὰ τὸ 1958 (Athene 1959) 48-52. W. K. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography 1 (Berkeley/Los Angeles 1965) 49-58. [te Riele]


Kaart