Metaurus

kaartMetaurus, ca. 80 km lange rivier in Umbrië, die ten zuiden van Fanum Fortunae, het tegenwoordige Fano, in de Adriatische Zee uitmondt; thans Metauro. Bij de M. werd in 207 vC een uit Spanje afkomstig carthaags leger onder bevel van Hasdrubal, die zich met zijn broer Hannibal in Zuid-italië wilde verenigen, door de romeinse consuls Marcus Livius Salinator en Gaius Claudius Nero verslagen, hetgeen het einde van de tweede punische oorlog aanzienlijk versnelde.


Lit. R. Oehler (PRE 15, 1369v). - J. Kromayer/G. Veith, Antike Schlachtfelder 3 (Berlin 1912) 424vv. [Wes]


Kaart