Marcus Livius Salinator

Marcus Livius Salinator, romeinse consul en censor uit de tijd van de tweede punische oorlog. Marcus Livius S. werd geboren in 254 vC en opgevoed door de dichter Livius Andronicus, die tot zijn vrijlating als slaaf in dienst stond van Marcus' vader, Lucius Livius S. Tijdens zijn eerste consulaat (219) streed hij met zijn collega Lucius Aemilius Paullus tegen de Illyriërs. Na de triumf werd hij echter van malversaties met de buit beschuldigd en trok hij zich terug op het platteland. Verbitterd - mede omdat zijn schoonvader Pacuvius Calavius in 216 de stad Capua aan Hannibal uitleverde - hield S. zich tijdens het eerste deel van de in 218 uitgebroken tweede punische oorlog geheel afzijdig. In 210 riepen de consuls hem naar Rome, maar tot 208 weigerde hij in de senaat een woord te spreken. In dat jaar werd hij met Gaius Claudius Nero tot consul voor 207 gekozen. Samen versloegen zij aan de Metaurus Hannibals broer Hasdrubal. Daarna was hij proconsul in Etrurië. In 204 vC werd S. tot censor gekozen, wederom met Claudius Nero als collega. Zij voerden o.a. een zoutbelasting in en besteedden de bouw van de tempel der Magna Mater aan.


Lit. F. Münzer (PRE 13, 891-899). [Nuchelmans]


Lijst van Namen