Paestum

luchtfotoPaestum (Ποσειδωνία), stad op de westkust van Lucanië, ca. 75 km ten zuidoosten van Napels. Door de traditie aan de Argonauten onder Iason toegeschreven, had de stichting in werkelijkheid plaats ca. 700 vC, toen een groep achaeïsche kolonisten uit het zuiditalische Sybaris er de volksplanting Ποσειδωνία vestigde. De oudste archeologische vondsten in de stad gaan evenwel niet verder terug dan ca. 600 vC. P. bleef betrekkingen onderhouden met zijn moederstad, na welker verwoesting (510 vC) sybaritische vluchtelingen zich als nieuwe burgers in P. vestigden.

Ca. 400 vC werd de stad door de Lucaniërs onderworpen; dezen gaven haar de inheemse naam Paistom terug en handhaafden er zich tot hun definitieve onderwerping aan het romeinse gezag in het begin van de 3e eeuw vC. In deze periode bloeide in P. een belangrijke ceramische industrie, die de typische Vasi Pestani vervaardigde en exporteerde. In 273 vC maakten de Romeinen van de stad een colonia Latina, die Rome tijdens de tweede punische oorlog trouw steunde. P. bleef de hele keizertijd een welvarend handelscentrum, maar raakte op het eind van de oudheid in verval. Toen saraceense zeerovers in de 9e eeuw de laatste bewoners hadden verdreven, werden de ruïnes steeds verder door moeras en vegetatie aan het oog onttrokken, totdat ze in 1750 bij de aanleg van een weg werden herontdekt. Opgravingen hebben sindsdien het grootste deel van het centrum blootgelegd en grondig onderzocht.
De antieke stad, die op een rotsplateau ligt en daardoor weinig van aardbevingen geleden heeft, heeft de vorm van een onregelmatige zeshoek. Van de uit isodome blokken opgetrokken stadsmuren, die een omtrek van bijna 5 km hebben en in hun huidige vorm uit de 4e eeuw vC dagtekenen, is het hele verioop goed bewaard. Het stadsgebied wordt van oost naar west doorsneden door drie grote straten, waartussen een groot aantal loodrecht daarop staande straten langwerpige huizenblokken van ca. 35 x 300 m afbakenen.

comitiumIn het centrum van de stad ligt het forum, ongetwijfeld op dezelfde plaats als de griekse agora; bewaard zijn hier o.a. de italische tempel (Capitolium), het comitium en wellicht een gymnasium en een markthal. Ten zuiden van de agora ligt het heiligdom van Hera met twee peripterale dorische tempels.

1e tempel van hera2e tempel van heraDe meest zuidelijke (Hera-tempel I, vroeger voor een basilica gehouden), met 9 x 18 zuilen (24,5 x 54,3 m), dateert uit ca. 550 vC en heeft ook een rij van acht zuilen in de as van de cella voor het adyton: de tweede (Hera-tempel II, vroeger aan Poseidon toegeschreven), met 6 x 14 zuilen (24,3 x 59,9 m), dateert uit ca. 450 vC en is een van de best bewaarde monumenten in P.

tempel van atheneTen noorden van de agora staat de tempel van Athena (vroeger Cerestempel genoemd), die ca. 500 vC gebouwd werd en ionische invloeden vertoont (6 x 13 zuilen, 14,5 x 32,9 m). In de nabijheid werd een onderaards heiligdom uit de 6e eeuw vC gevonden, dat blijkens een inscriptie aan de nimfen was gewijd. Bij recente opgravingen zijn ook een tiental huizenblokken blootgelegd.

Ca. 10 km ten noorden van P., aan de monding van de Silaris (thans Sele) lag een ander vermaard Heraheiligdom, waar sinds 1934 systematische opgravingen zijn verricht. Van de archaïsche tempel is slechts het stilobaat over. Van een 'schathuis' (Thesaurus I) zijn een dertigtal prachtige archaïsche metopen (ca. 550 vC) teruggevonden, die onder meer daden van Heracles en taferelen uit de trojaanse sagenkring weergeven.

In het museum van P. zijn de talrijke vondsten tentoongesteld, waaronder de juist genoemde metopen en de onlangs (1968-1970) ten zuiden van de stad gevonden schilderingen uit het griekse 'Graf van de duiker' (ca. 480 vC) en uit lucaanse graven.


Lit. H. Riemann (PRE 22. 1230-1254). P. Zancani Montuoro (EAA 5, 829-840; Suppl. 1, 571-576). - A. D. Trendall, Paestan Pottery (Rome 1936). F. Krauss, P. Die griechischen Tempel (Berlin 1941). P. Sestieri, P. (Rome 1950, 1968; ook in franse, duitse en engelse vertaling). F. Krauss, Die Tempel von P. 1, 1. Der Athenatempel (Berlin 1959). M. Napoli, P. (Novara 1970). Id., Il museo di P. (Cava dei Tirreni 1970). Ld., La tomba del Tuffatore (Bari 1970). Over het heiligdom aan de Sele: B. d'Agostino (EAA 7, 157-168). - P. Zancani Montuoro/U. Zanotti Bianco, Heraion alla foce del Sele 1-2 (Rome 1951-1954). M. Napoli, Le metope arcaiche del Thesauros dell' Heraion del Sele (Bari 1963). E. Greco/D. Theodorescu, Poseidonia-Paestum 1. La Curia, 2. L'Agorà (Paris 1980-1983). [J. A. de Waele]


Kaart