Parma

kaartParma, stad in de Po-vlakte aan de gelijknamige rivier, ca. 90 km ten noordwesten van Bononia/ Bologna; thans nog P. geheten. P. was vanaf de 4e eeuw vC een nederzetting van de gallische Boii (1), totdat hun gebied onderworpen werd door de Romeinen. Dezen stichtten er in 183 vC een kolonie van romeinse burgers, die door de Via Aemilia met Bononia en Placentia verbonden werd. De stad, die van strategisch belang was, wordt later nog slechts zelden genoemd. De antieke resten, o.a. van een theater en een amfitheater, getuigen evenwel van een zekere welvaart. Op de Peutinger kaart (foto rechts: linksonder) staat P. vermled als Parna.


Lit. H. Philipp (PRE 18, 2 (4), 1545v). N. Alfieri (EAA 5, 960v). [Nuchelmans]


Kaart