Phocaea

kaartPhocaea (Φώκαια), de noordelijkste van de ionische steden op de westkust van Klein-Azië, gelegen ca. 45 km ten noordwesten van Smyrna. P. werd in de 8e eeuw vC gesticht in voordien aeolisch gebied. De stad kwam door haar gunstige ligging en haar dubbele haven weldra tot grote bloei en onderhield vooral handelsrelaties met het westelijke deel van het Middellandse-Zeegebied, zelfs met Tartessus in Zuid-Spanje. Ca. 600 vC stichtte zij in Zuid-Gallië de kolonie Massilia (dat op zijn beurt de moederstad werd van een groot aantal factorijen en kolonies), ca. 564 vC Alalia op Corsica. In 544 vC, toen de stad door de Perzen belegerd werd, verkozen de meeste inwoners emigratie boven onderwerping en vestigden zich, na een kort verblijf in Alalia, te Elea op de westkust van Zuid-Italië. Van deze aderlating heeft P. zich nooit meer geheel hersteld. In de hellenistische tijd werd het overvleugeld door Smyrna.

De schaarse resten van het antieke P. liggen bij het huidige stadje Eski Foca.


Lit. Herodotus 1, 163-167. - J. Keil (PRE 20, 444-448). - P. Bosch-Gimpera, The Phokaians in the Far West (Classical Quarterly 38, 1944, 53-59). G. E. Bean, Aegean Turkey (London 1966) 117-125. E. Langlotz, Die kulturelle und kunstlerische Hellenisierung der Küsten des Mittelmeers durch die Stadt Phokaia (Köln 1966). [Nuchelmans]


Kaart