Saldae

kaartSaldae (Σάλδαι), havenstad in Mauretania Caesarensis, na de hervorming door Diocletianus Mauretania Sitifensis, bij de monding van de Oued Soummam, tegenwoordig Béjaia. S. lag aan de grens van het rijk van Iuba II en de romeinse provincie (Strab. 17,3,12). Augustus stichtte hier in 27 vC de colonia Iulia Augusta Salditana legionis VII immunis (CIL VIII, 1, 2728). De stad werd een bisschopszetel getuige de melding van een episcopus Salditanus in de Notitia Episcopurum van 484 nC.

In 137 nC is er een aquaduct aangelegd door Nonius Datus vanaf 16 km ten westen van Saldae. Op de Peutinger kaart (foto rechts: rechtsboven) wordt S. Saldas colonia genoemd.


Lit. NP 10, 1246. H. Dessau s.v. S. (1) PRE 1A 1866ev. C. Lepelley, Les cités de l' Afrique romaine, Bd.2 1981, 505-508.


Kaart