Semnones

kaartSemnones, germaans volk behorend tot de Sueben tussen Elbe en Oder. Zij kwamen omstreeks 5 nC voor het eerst met de Romeinen in aanraking bij de expeditie van Tiberius. Als moederstam van de Sueben genoten de S. veel aanzien, omdat in hun gebied het heilige bos gelegen was, waarnaar elk jaar gezanten van stamverwante volkeren kwamen voor een mensenoffer aan de regnator omnium deus. Hun naam wordt voor het laatst genoemd in het jaar 178 nC. Daarna trekken zij naar het zuidwesten en vormden de kern van het later onder Caracalla genoemde volk de Alamannen.


Kaart