Triballi

kaartTriballi (Τριβαλλοί), naam van een (thracische?) volksstam die in het midden van het eerste millennium vC langs de Margus (Morava) in het oosten van het vroegere Joegoslavië woonde. In de 5e eeuw vC waren ze in hevige oorlogen gewikkeld met de naburige Odrysen, wier vorst Sitalces in 424 tijdens een veldtocht tegen hen de dood vond. De macedonische koningen Philippus II en Alexander de Grote konden hen pas na verbitterde strijd onderwerpen, waarvan hun woonplaatsen zwaar te lijden hadden. In de romeinse tijd verneemt men van de T. niets meer.


Lit. E. Polaschek (PRE 6A, 2392-2401). - E. Papazogl, De inheemse stammen van de Balkan in preromeinse tijd (Sarajevo 1969; servo-kroatisch met franse samenvatting). [Nuchelmans]


Kaart