Sitalces

Sitalces (Σιτάλκης), koning van het rijk van de Odrysen in Thracië, dat tijdens zijn regering (ca. 440-424 vC) ongeyeer het huidige Bulgarije omvatte. In 431 sloot hij een bondgenootschap met Athene tegen Perdiccas II van Macedonië en de bewoners van Chalcidice. In 429 trok hij met een groot leger westwaarts, veroverde Chalcidice, maar brak daarna zijn campagne vrij abrupt af. De voornaamste redenen hiervan schijnen bevoorradingsmoeilijkheden te zijn geweest en de invloed van Sitalces' neef Seuthes, aan wie Perdiccas een aanzienlijke som geld en zijn dochter had toegezegd. In 424 v.ond S. tijdens een veldtocht tegen de Triballi de dood, waarschijnlijk door moordenaarshanden.


Lit. Thucydides 2,29, 67, 101; 4,101. - P. Schoch (PRE 3A, 377 -381). [Schouten]


Lijst van Namen