Neoptolemus

Neoptolemus (Νεοπτόλεμος) van Parium in Bithynië, dichter en filoloog uit de 3e eeuw vC. Zijn werken, waarvan slechts enkele fragmenten bewaard gebleven zijn, omvatten een epos over de god Dionysius, tractaten over epigrammen (Περὶ ἐπιγραμμάτων), over de soorten van grappen (Περὶ ἀστεισμῶν), over Homerische glossen (Περὶ γλωσσῶν Ὁμήρου) en een poëtica (Περὶ ποιητικῆς). In laatstgenoemde verhandeling, waaraan Horatius - volgens Porphyrio - de belangrijkste elementen van zijn Ars Poëtica ontleend zou hebben, noemt N. als dubbele taak van de dichter ψυχαγωγία (vermaak) en ὠφέλεια (nut), door Horatius weergegeven met delectare en prodesse, dulce en utile.


Lit. H. J. Mette (PRE 16, 2465-2470). - C. Jensen, Neoptolemos und Horaz (Abhandlungen der Berliner Akad. der Wiss. 1918,Nr.14). [Nuchelmans]


Lijst id="r0009"> van namen