Terpander

Terpander (Τέρπανδρος) van Antissa op Lesbus, grieks musicus en dichter uit de eerste helft van de 7e eeuw vC. Hij was vooral werkzaam in Sparta, waar hij een muziekschool stichtte en in de 26e Olympiade (676-673) op het feest van Apollo Karneios een prijs behaalde. Hij gaf aan de nomos, het sololied ter ere van Apollo, zijn sindsdien traditioneel gebleven structuur. Hij zou het aantal snaren van de lier van vier (of vijf) tot zeven verhoogd hebben. De verdere overleveringen aangaande zijn leven en werken zijn als legendarisch te beschouwen. Van zijn cultische koorliederen is heel weinig bewaard: slechts een tweetal kleine fragmenten kan met enige waarschijnlijkheid aan hem toegeschreven worden.


Lit. Uitgaven: E. Diehl, Anthologia Lyrica Graeca 5 (Leipzig 1942) 1-3. D. Page, Poetae Melici Graeci (Oxford 1962) 362v. Met engelse vertaling: J. W. Edmonds, Lyra Graeca 1 (Loeb Class. Libr., London 1922) 16-33. Met duitse vertaling: B. Snell/Z. Franyó, Früh-griechische Lyriker 4 (Berlin 1976) 14v. - W. Vetter (PRE SA, 785v). - C.M. Bowra, Greek Lyric Poetry (Oxford 1961) 9-25, 130-134. C.M. Stibbe, Sparta (Bussum 1969) 186-196. [Schreiner]Lijst van Auteurs