Artaphernes

Artaphernes, halfbroer van Darius I, koning van Perzië, die als diens legeroverste en stadhouder te Sardes na aanvankelijke tegenslagen de in 498 begonnen opstand der Ioniërs wist te bedwingen. Zijn zoon, ook A. geheten, was één van de twee perzische aanvoerders bij Marathon. [Beek]


Lijst van Namen