Cleopatra

Cleopatra (Κλεοπάτρα), naam van verschillende vorstinnen en prinsessen in het hellenistische Egypte.

(1) Cleopatra I, dochter van Antiochus III van Syrië, huwde in 193 vC Ptolemaeus V Epiphanes van Egypte. Na diens dood in 180 bestuurde ze op wijze manier het land tijdens de minderjarigheid van haar zoon Ptolemaeus VI Philometor en stierf tussen september 178 en november 176.(2) Cleopatra II, dochter van vorige, huwde haar broer Ptolemaeus VI in 175 of 174 en na diens dood haar tweede broer Ptolemaeus VIII Euergetes II in 144. Nadat deze in 142 zijn nicht, Cleopatra III, gehuwd had, regeerden de drie samen. In 131 vluchtten Ptolemaeus VIII en Cleopatra III naar Cyprus tengevolge van een opstand in Alexandrië. Cleopatra II regeerde toen enkele maanden alleen, en Ptolemaeus liet Memphites, de zoon die hij van haar gehad had, vermoorden. Ze vluchtte in 129 naar Syrië, toen haar man naar Egypte teruggekeerd was. Beiden verzoenden zich in 124 en opnieuw kwam er een drieledige regering. Ze overleefde haar echtgenoot, maar verdween in 115 uit de regering. Haar naam Philopator Soteira werd gegeven aan Cleopatra III en haar zelf trof een damnatio memoriae.


(3) Cleopatra III, dochter van Ptolemaeus VI Philometer en Cleopatra II, huwde in 142 haar oom Ptolemaeus VIII Euergetes II en regeerde samen met hem en haar moeder. Van hem had ze vijf kinderen. Na de dood van haar echtgenoot (116) koos ze haar oudste zoon, Ptolemaeus IX Soter II, als mederegent. In 110/109 kwam ze met hem in conflict en regeerde ze samen met haar tweede zoon, Ptolemaeus X Alexander I. Ze verzoende zich enkele malen met haar eerste zoon, maar de breuk werd voiledig in 107. Tenslotte ontstond er ook vijandschap tussen haar en Ptolemaeus X. Ze stierf ca. 101, misschien op zijn bevel vermoord.


Stamboom

(4) Cleopatra IV, dochter van Ptolemaeus VIII Euergetes II en Cleopatra III, huwde haar broer Ptolemaeus IX Soter II (Lathyrus). Toen deze haar op aandringen van zijn moeder in 115 ten gunste van hun jongere zuster (Cleopatra V Selene) verstoten had, mobiliseerde ze op Cyprus een leger en ging dit, samen met haar hand, in Syrië aan Antiochus IX Cyzicenus aanbieden. Deze was in oorlog geraakt met zijn broer Antiochus VIII Grypus; ze werden door hem in Antiochië belegerd en Cleopatra werd na de inname van de stad in een tempel gruwelijk vermoord op bevel van haar zuster, Cleopatra Tryphaena, echtgenote van Antiochus VIII. Enkele maanden later nam Cyzicenus Tryphaena gevangen en liet haar doden (111).


(5) Cleopatra V Selene, jongste zuster van Cleopatra IV, huwde haar broer Ptolemaeus IX Soter II in 115, nadat deze Cleopatra IV verstoten had. Terwijl haar echtgenoot, in conflict met hun moeder, in Syrië oorlog voerde, werd ze door Cleopatra III naar Syrië gestuurd om de vijand van haar man, Antiochus VIII Grypus, te huwen. Na diens dood huwde ze Antiochus IX Cyzicenus en daarna met diens zoon, Antiochus X Eusebes.


(6) Cleopatra VI Tryphaena, dochter van Ptolemaeus IX Soter II (Lathyrus) en van een bijzit, huwde haar broer Ptolemaeus XII Neos Dionysos, bijgenaamd Auletes.


Lijst van Namen