Craterus

Craterus (Κράτερος), naam van twee Macedonische hoge officieren:

(1) Craterus (ca. 370-321), officier van Alexander de Grote. In de slag bij de Granicus (334) commandeerde hij een infanterie-bataljon, bij Issus (333), Tyrus (332) en Gaugamela (331) onderscheidde hij zich als hoofdofficier, na de dood van Parmenion (ca. 329) was hij praktisch Alexanders eerste plaatsvervanger. Als zodanig maakte hij zich bijzonder verdienstelijk tijdens de operaties in Bactrië en Indië. In 324 ontving C., nadat hij in Susa een perzische prinses gehuwd had, de opdracht om 10.000 ontslagen macedonische veteranen naar Macedonië terug te voeren en de bejaarde Antipater op te volgen als stadhouder van Macedonië en Griekenland. Na Alexanders dood (323) wist hij samen met Antipater de z.g. lamische oorlog tot een goed einde te brengen; vervolgens huwde hij Antipaters dochter Phila en trok met zijn schoonvader te velde tegen Perdiccas. C. gold algemeen als de beste militair uit Alexanders naaste omgeving. Hij zou ongetwijfeld een grote rol in de diadochen-twisten hebben gespeeld, als hij niet in 321 bij de Hellespont gesneuveld was in een gevecht tegen Perdiccas' bondgenoot Eumenes van Cardia.


(2) Craterus (321-ca. 255), zoon van vorige Craterus en Phila, een dochter van Antipater, halfbroer van Antigonus II Gonatas. Tijdens diens bewind was C. vanaf ca. 280 vice-koning van Corinthe en van de macedonische rijksdelen in Midden-Griekenland en op de Peloponnesus. In de z.g. chremonideïsche oorlog versloeg hij koning Areus van Sparta op de Isthmus van Corinthe.

De identiteit van deze C. met de Macedoniër C. die een verzameling atheense volksbesluiten gepubliceerd heeft - fragmenten bij Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 3 B, Leiden 1950 = 1964) no. 342 - is niet te bewijzen.


Lit. F. Jacoby/Schoch (PRE 11, 1617-1622). [Nuchelmans]Lijst van Namen