Critolaüs

Critolaüs (Κριτόλαος), strateeg van de achaeïsche bond in 147/ 146 vC, aartsvijand van de Romeinen. Als zodanig ruide hij in de lente van 146 vooral de lagere bevolkingsgroepen tegen Rome op en vond ook in Midden-Griekenland enkele bondgenoten. Nog in hetzelfde jaar werd zijn leger door de romeinse gouverneur van Macedonia, Quintus Caecilius Metellus, in Locris verslagen. C. viel in de strijd, de achaeïsche bond werd ontbonden, Corinthe verwoest. [Nuchelmans]


Lijst van Namen