Dorieus

Dorieus (Δωριεύς), zoon van de spartaanse koning Anaxandridas, jongere halfbroer van Cleomenes I, oudere broer van Leonidas I. Toen Cleomenes, die geboren was uit Anaxandridas' tweede gemalin de eerste, Dorieus' moeder bleef aanvankelijk kinderloos - rechtens de troon besteeg, kon D. dit niet verkroppen en besloot ca. 515 vC in Libië een spartaanse nederzetting te stichten ter versterking van het griekse element in die streken (Cyrene) en als operatiebasis tegen de carthaagse expansiedrang. De Carthagers vernietigden evenwel de jonge stichting reeds in 512. Daarop stichtte D. op Sicilië de kolonie Heraclea, maar ook hier werd hij door de Segestanen en de Carthagers verdreven (508/507 vC); hierbij vond D. de dood.


Lit. Herodotus 5, 39-46. - B. Niese (PRE 5, 1558-1560). A. von Stauffenberg, D. (Historia 9, 1960, 181-215). [Nuchelmans]


Lijst van Namen