Harmodius

Harmodius (Ἁρμόδιος), atheense jongeman uit de tweede helft van de 6e eeuw vC, boezemvriend van Aristogiton. In 514 vC smeedde hij samen met Aristogiton en een aantal andere jonge Atheners een samenzwering tegen de atheense tirannen Hippias en Hipparchus. Op de dag van de Grote Panatheneeën werd Hipparchus vermoord. H. werd terstond door de lijfwacht omgebracht, Aristogiton werd gearresteerd en terechtgesteld. Volgens de overlevering (o.a. Thucydides 6, 54-59) namen H. en Aristogiton aan de samenzwering deel tengevolge van een liefdesconflict met Hipparchus of met een andere zoon van Pisistratus.

De beide 'tirannendoders' verwierven een grote populariteit, die nog toenam toen in 510 Hippias verdreven was en vervolgens de democratie in Athene werd ingevoerd; hun daad werd - terecht of ten onrechte - geroemd als de eerste stap op de weg naar de vrijheid. Simonides (?) schreef een loflied om de nationale helden te eren, hun standbeelden werden op de agora geplaatst (Antenor) en nadat ze door de Perzen in 480 waren geroofd, door nieuwe vervangen (Critius); hun afstammelingen ontvingen voor eeuwig het recht om hun maaltijden in het prytaneum te gebruiken. (Links de twee beelden uit het Museo Nazionale in Napels)


Lit. E. Wedeking (EAA 1, 667v). J. Miller (PRE 2, 930v s.v. Aristogiton). - H. Friedel, Der Tyrannenmord in Gesetzgebung und Volksmeinung der Griechen (Stuttgart 1937). [Nuchelmans]


Lijst van Namen