Prytaneum

Prytaneum (πρυτανεῖον), in griekse steden naam van het gebouw waarin de prytanen zetelden. Veelal bevonden zich in dit 'raadhuis' de heilige staatshaard, waarin het vuur ter ere van Hestia bewaard werd, en het staatsarchief; de prytanen gebruikten er de maaltijden en ontvingen er aan tafel niet alleen buitenlandse gezanten maar ook verdienstelijke medeburgers aan wie het recht om in het p. te eten was toegekend. Het oude, uit de 6e eeuw vC daterende p. op de agora in Athene bevatte elf vertrekken rond een trapeziumvormig binnenhof. Nadat het in 480 vC door de Perzen verwoest was, werd ca. 465 een nieuw p. gebouwd, dat een ronde vorm (tholos) had met een doorsnede van 18 m. Bekende andere prytanea zijn die van Olympia en Priene.


Lit. H. A. Thompson, The Tholos of Athens and Its Predecessors (Hesperia Suppl. 4, Baltimore 1940). S. G. Miller, The Prytaneion. Its function and architextural form (Berkeley 1978). [Nuchelmans]


Kaar van Agora Register