Hermocrates

Hermocrates (Ἑρμοκράτης) van Syracuse, tijdens de peloponnesische oorlog leider van de oligarchische partij in zijn vaderstad. Op de conferentie van Gela (424 vC) gaf hij blijk van zijn anti-atheense gesteldheid en bracht een alliantie van de steden op Sicilië tot stand. Tijdens de atheense expeditie tegen Syracuse (415-413) had hij een belangrijk aandeel in de verdediging van de stad. Na de overwinning opereerde H. met twintig triëren in de Aegeïsche Zee, maar nadat hij in de zeeslag bij Cyzicus (410) zijn schepen verloren had, werd hij door de democraten van zijn ambt ontheven en verbannen. In 408 keerde hij naar Sicilië terug; toen hem niet toegestaan werd zich in Syracuse te vestigen, drong hij in 407 met een aantal aanhangers, onder wie de latere tiran Dionysius I, met geweld de stad binnen, maar hij sneuvelde tijdens dens een straatgevecht.

Een dochter van H. was gehuwd met Dionysius I.Lijst van Namen